ساعات کاری موزه

  •  
  • روزهای کاری : از شنبه تا چهارشنبه
  • ساعات کاری : از ساعت 7/30 تا 14/30
  • خدمات فوق برنامه : طبق درخواست مسئولین
  • تعطیلات عید : از 28 اسفند تا 14 فروردین
  • تعطیلات تابستان : از 28 تیر تا 7 شهریور
  • نوسان تعطیلات : مطابق با مقررات دانشگاه

دفترچه تلفن موزه

ارتباط با ما

آدرس: اهواز- اول بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران - موزه علم و طبیعت ( ضلع غربی طبقه همکف کتابخانه مرکزی )

تلفن داخلی:  5041 - 5040  ( وقت اداری )

تلفن مستقیم: 33362491 - 33334149 - 061  ( وقت اداری )

دورنگار: 33362491 - 061  ( وقت اداری )

کد پستی : 6153783151

پست الکترونیک: Museum@scu.ac.ir