تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص سلول های بدخیم

انواع بافت های بیوپسی شده، غدد مختلف، جنین های سقط شده، کیست ها و نمونه های مشکوک جدا شده از بیماران در بخش های جراحی بیمارستان های مختلف یا نمونه های بیوپسی تحت اسکن در مراکز پزشکی، در صورت تقاضای علاقمندان، جهت انجام تحقیقات بیشتر، با استفاده  از انواع مواد و وسایل دقیق آزمایشگاهی، در این بخش مورد آنالیز دقیق قرار گرفته و پس از تشخیص نهایی و ابلاغ نوع بیماری به متقاضی، با روش های استاندارد و با شناسنامه کامل در این مجموعه نگهداری می شوند.

 

میکروب شناسی

انواع نمونه های خون، چرک، ترشحات، زخم، مایع مغزی نخاعی، ادرار، مدفوع، پوست، مو، ناخن و . . . از نظر سنجش تهاجم میکروبی با در نظر گرفتن2 شاخص کمیت و نام میکروب در زیر رده های باکتری ها، قارچ ها، انگل ها و ویروس ها با استفاده از دستگاه ها، مواد و محیط های مورد لزوم در این بخش مورد شناسایی قرار گرفته، فیکس و رنگ آمیزی شده و سپس به اشکال مختلف از جمله دیدن با میکروسکوپ های شبه الکترونی، دارک فیلد، گلارکس، نوری و آینه ای در معرض بررسی بازدیدکنندگان قرار دارد. علاوه بر آن 2 سازه باکتری و ویروس در مقیاس میلیاردها برابر اندازه ی واقعی با تکنیک رزین- کبالت - پراکسید با ریزترین جزئیات مربوطه، ساخته شده و با شناسنامه کامل و معرفی اجزاء مربوطه در معرض دید علاقمندان می باشد. در این بخش همچنین مجموعه ی کاملی از انواع میکروب های بیماریزای انسان در قاب های بزرگ و به صورت آموزشی درست مشابه نمونه واقعی و در قسمت دیگر به شکل آموزشی هنری با تلفیق علم پزشکی و هنر جهت تدریس دانشگاهی خودنمایی می کنند.

جنین

انواع جنین های سقط شده در مراکز جراحی زنان و زایمان بیمارستان های مختلف، در صورت تمایل والدین، پس از انتقال به این بخش مورد بازنگری بیشتر و تحقیق علت سقط قرار  گرفته و پس از تعیین دقیق علت مرگ، برخی از آنان پس از اخذ رضایت والدین، با تهیه شناسنامه کامل جهت تدریس دانشجویان در این بخش نگهداری می شوند.علاوه بر آن مراحل مختلف رشد جنین از روزهای اول بارداری تا سنین 9 ماهگی و بعد از تولد به صورت مولاژ ساخته شده و در این قسمت در اختیار علاقمندان قرار دارد.

دستگاه تنفس

انواع مولاژ و تصاویر مربوط به نحوه کار دستگاه تنفس در این بخش در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد. تست اسپیرومتری و سنجش حجم گازهای تنفسی و قدرت عملکرد نای، نایژه ها، ریه و آلوئول با دستگاه های اختراعی خود موزه برای گروه های آموزشی به صورت داوطلب و رایگان در این قسمت انجام می شود.

خون شناسی

پس از شناسایی بیماران مبتلا به انواع بیماری های خونی از افراد داوطلب نمونه گیری به عمل آمده و پس از طی مراحل مختلف مربوطه، نمونه های خون آنها به طرق مختلف فیکس شده و در معرض دید میکروسکوپی علاقمندان قرار می گیرد. علاوه بر آن در این بخش انواع سلول های خونی انسان در مقیاس میلیون ها برابر حالت طبیعی با تکنیک رزین- کبالت - پر اکسید با رعایت ریزترین جزئیات ساخته شده و با شناسنامه کامل و معرفی اجزاء مربوطه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد. 

قلب و عروق

بزرگترین  پیکره ی تمام الکترونیک قلب و عروق انسان در ابعاد 42625 برابر اندازه واقعی و با مقیاس 4 × 4 و ارتفاع 4 متر و به وزن تقریبی حدود 4 تن و با قابلیت باز و بسته شدن تمام اجزاء، جهت تجزیه و تحلیل آناتومیکی و تدریس و همچنین قابلیت نمایش پمپاژ سیستم جریان خون در عروق کرونر، سرخرگ آئورت و سرخرگ ششی، باز و بسته شدن دریچه ها، نمایش 2 مدار گسسته و پیوسته ضربانها، تبدیل پالسهای الکترونی به ضربانهای نوری به جای نوار ECG و همچنین تحلیل بیش از 600 بیماری مختلف قلب و عروق، در این بخش قرار دارد. تست های اکوکاردیوگرافی و ورزش نیز با دستگاه های اختراعی خود موزه برای گروه های آموزشی به صورت داوطلب و رایگان در این قسمت به انجام می رسد.

ژنتیک

پیکره ی مولکول DNA ، هسته سلول و کروموزوم با رعایت ریزترین اجزاء و ملحقات مربوطه، در ابعاد میلیاردها برابر اندازه ی واقعی و با تکنیک رزین – کبالت – پراکسید – فولاد – مفتول – کریستال – انواع چسب و رنگ و .... ساخته شده و با شناسنامه های کامل در این بخش خودنمایی می کنند.

آناتومی


در این قسمت ساختار بافت های مختلف اسکلتی انسان با زیر مجموعه عضلات، استخوان ها، عروق، بافت ها و غدد حیاتی، هم به شکل مولاژهای ساخته شده در ابعاد و اندازه های متنوع و هم در قالب تابلوهای نفیس، در معرض استفاده علمی – آموزشی علاقمندان قرار دارند.

بهداشت عمومی

 

در این بخش انواع نشانه های مهم بیماری های مختلف با ذکر جزئیات، علائم، عوارض و راهنمایی های گسترده در جهت پیشگیری و درمان آنها در قاب های نفیس و ارزشمند در معرض مطالعه و دید بازدیدکنندگان قرار داشته و اطلاعات آن بطور مرتب و متوالی به روز شده و به علاقمندان اطلاع رسانی می گردد. انواع مشاورات ژنتیکی قبل و بعد از ازدواج و مراقبت های زمان بارداری و پس از آن، جهت سلامت مادر و جنین برای زوج های داوطلب، برگزاری جلسات منظم با عموم مردم و مراجعین عزیز در بازدیدهای گروهی جهت آموزش اصول اولیه ی پزشکی در راستای حفظ بهداشت فردی و خانوادگی و محیط زندگی و رعایت قوانین بهداشتی جامعه در سطح شهر و همچنین پاسخ به کلیه ی سوالات پزشکی علاقمندان در این واحد صورت می گیرد.      

آزمایشگاه

 آزمایشات متنوع هماتولوژی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، سرولوژی و انکولوژی بر روی انواع نمونه های پیشنهادی داوطلبان با مواد مختلف و ابزار پیشرفته آزمایشگاهی و با نهایت کیفیت استاندارد برای گروه های آموزشی علاقمند، به صورت رایگان در این  بخش انجام می شود.

سلول جانوری

پیکره سلول جانوری با ابعاد حدود 100/000/000 برابر اندازه واقعی و با رعایت ریزترین جزییات و قطعات و ملحقات مربوطه( هسته، سانتریول، میتوکندری، گلژی، شبکه آندوپلاسمی خشن و صاف، واکوئل، ریبوزوم، لیزوزوم، میکروتیوبول، لیپید، پروتئین، نوکلئوزوم ) درست مشابه حالت واقعی و با تکنیک رزین- کبالت – پراکسید- فولاد – مفتول – کریستال _ کره – گچ – مل- سیمان- انواع رنگ – انواع چسب و . . . با شناسنامه کامل در این بخش خودنمایی می کند.