کره جادویی

این سازه با استفاده از تکنیک پلی استر، فایبرگلاس، و کمپوزیت با کاربرد رزین – کبالت – پراکسید- - آزبست، انواع فلزات- لوله - وزنه - گوی فولادی- تورهای فلزی- بتن مسلح- آرموتور- گچ - مل - ترکیبات کمپوزیت انواع چسب- انواع رنگ و . . . به شکل یک کره غول پیکر با نمای کره زمین و تندیس یک انسان بر روی آن که به سوی آسمان اشاره می کند ساخته شده و با محاسبات دقیق ریاضی و کاربرد قوانین فیزیکی جرم، شتاب، توان، کار، تعادل، هندسه اقلیدسی، گشتاور، مرکز ثقل، گرانش، انرژی پتانسیل، انرژی  جنبشی، نیروی جاذبه، عمل و عکس العمل، قوانین چرخش و . . .  با داشتن وزنی حدود 1200 کیلوگرم تنها بر روی یک پایه نوک تیز به قطر یک میخ کوچک در ارتفاع 1 متری به شکل متعادل ایستایی خود را حفظ نموده و با کوچکترین تکان هم به صورت رفت و برگشتی و نوسان دار و هم به شکل دورانی شبیه فرفره چرخش می کند اما با شدیدترین تکان ها به قصد واژگونی از تعادل خارج نشده و نمی افتد و همچنین با استفاده از کیت های الکترونیکی تعبیه شده در آن برای بازدیدکنندگان صحبت  می کند.      

پهلوان جادویی

این سازه با استفاده از تکنیک پلی استر و فایبر گلاس با کاربرد رزین-کبالت- پراکسید- آزبست، انواع فلزات- لوله- وزنه- تورهای  فلزی- سیمان- گچ - مل- انواع چسب و رنگ به شکل یک پیرمرد غول پیکر ساخته شده و با استفاده از محاسبات دقیق ریاضی و کاربرد قوانین فیزیکی نیروی جاذبه، عمل و عکس العمل، انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی، گرانش، مرکز ثقل، شتاب، گشتاور، جرم، توان، کار، تعادل، هندسه اقلیدسی و . . . .  با داشتن وزنی حدود 900 کیلو گرم بر روی 2 پایه نوک تیز به قطر یک میخ کوچک در ارتفاع 1 متری به شکل متعادل ایستایی خود را حفظ نموده و با کوچکترین تکان به صورت رفت و برگشتی و نوسان دار به حرکت در می آید، اما با شدیدترین تکان ها به قصد واژگونی از حالت تعادل خارج نشده و نمی افتد و همچنین با استفاده از کیت های الکترونیکی تعبیه شده در آن برای بازدیدکنندگان صحبت می کند.

تونل برنولی

با استفاده از یک دستگاه بلوور با مکش 27 کیلوگرم بر سانتی متر مربع سری شده با منبع گازهای هیدروژن، هلیوم، آرگون، کوارتز و ترانسفورمر افزاینده، آژیر اعلام دور موتور، وکیوم الکترونیکی تولید خلاء نسبی، دریچه های کنترل، فلاشهای ضرباندار، و سازه سفینه ای شکل، این سازه بر مبنای تولید خلاء و گرداب هوایی، اشیاء مورد نظر در حوزه مکش و پرتاب خود را پس از کسری از ثانیه به حالت معلق درآورده و در تونلی نامرئی که بر اساس اصول برنولی در هوا به وجود می آید آنها را به نوسانات دامنه دار وادار می سازد.