نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با ما

ارتباط با ما


آدرس: اهواز- اول بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران - موزه علم و طبیعت ( ضلع غربی طبقه همکف کتابخانه مرکزی )

تلفن داخلی:  5041 - 5040  ( وقت اداری )

تلفن مستقیم: 33362491 - 33334149 - 061  ( وقت اداری )

دورنگار: 33362491 - 061  ( وقت اداری )

کد پستی : 6153783151

پست الکترونیک: Museum@scu.ac.ir