نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساعات کاری موزه

ساعات کاری موزه


  •  
  • روزهای کاری : از شنبه تا چهارشنبه
  • ساعات کاری : از ساعت 7/30 تا 14/30
  • خدمات فوق برنامه : طبق درخواست مسئولین
  • تعطیلات عید : از 28 اسفند تا 14 فروردین
  • تعطیلات تابستان : از 28 تیر تا 7 شهریور
  • نوسان تعطیلات : مطابق با مقررات دانشگاه