نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

778317

778317مدارک علمی


- دکترای تخصصی تشخیص بیماری های عفونی و بدخیم ( باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل های بیماری زای انسان و آزمایشگاههای تشخیص پزشکی تخصصی و فوق تخصصی )

- دکترای افتخاری علمی تشخیص بیماری ها از انجمن علوم پزشکی لس دیابلرتس سوئیس

- دکترای افتخاری علمی تشخیص بیماری ها از مرکز پزشکی ASM امریکا

- گواهی پایان دوره آموزشی معادل کارشناسی رشته تاکسیدرمی حیوانات و اتاله حشرات از کارگاه آموزش عالی دبیرخانه کل موزه های علوم و تاریخ طبیعی کشور

- گواهی پایان دوره آموزشی معادل کارشناسی رشته دیوراماسازی و طراحی و ساخت مناظر طبیعی و مصنوعی از کارگاه آموزش عالی دبیرخانه کل موزه های علوم و تاریخ طبیعی کشور

- گواهی پایان دوره آموزشی معادل کارشناسی رشته پتینه و رنگ شناسی و طراحی و نقاشی و مجسمه سازی از کارگاه آموزش عالی دبیرخانه کل موزه های علوم و تاریخ طبیعی کشور

- گواهی پایان دوره آموزشی معادل کارشناسی رشته فیزیک و مکانیک از سازمان فنی حرفه ای کشور

- دیپلم 4  رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، اقتصاد و ادبیات