نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

27931

27931


 

برخی سوابق آموزشی و طرح های تحقیقی پژوهشی

 

- کشف ناهمگونی در منطقه ویژه استقرار ژن IS6110 و قطعات ژنی مسلولان ریوی و خارج ریوی - مجله Life امریکا و سوئیس

- کشف پارگی و انهدام محل ژن مایکوباکتریوم توبر کلوزیس در بیماران قلبی تنفسی - ایسنا - علم و دانش – تکنولوژی پزشکی

- بررسی عمل Circumcision و اثر آن در کاهش یا افزایش ابتلا به بیماری های تناسلی – 2004 – کره جنوبی- ایران

- بررسی اثر برداشتن پوست ختنه گاه در کاهش یا افزایش ابتلا به ایدز، سوزاک و سفیلیس- ایران- مالزی - 2004

- مقایسه توقف روند مصرف ماکزیمم اکسیژن و شکستن آن در بیماران با عمل پیوند عروق کرونر قلب – مجلات Asm امریکا و نروژ 2009

- نمونه گیری و بررسی پاتولوژیکی اثرات کلامیدیا تراکومای تیس و شیوع آن در ایجاد عفونت های بدخیم چشم به خصوص در افرادی که در معرض گردو غبار و خاک بالاتر از حد استاندارد زندگی می کنند.

- انگشت نگاری DNA و زنجیره ژنی برای بررسی مولکولار اپیدمیولوژیک مایکو باکتریوم توبر کلوزیس – اسکاتلند- اهواز

- طرح تحقیقاتی چگونه می توان از میکروب ها غول ساخت و چگونه میکروب ها غول شدند- دانشگاه علوم پزشکی همدان – 79

- انگشت نگاری DNA   افراد مسلول و جذامی با روش RFLP-PCR برای کشف ناهمگونی های ژنتیکی در بیماران برای اولین بار در کشور

- بررسی اثرات بیماری ایدز بر روی افراد Circumcision و  Uncircuscisionبرای اولین بار در کشور

- بررسی اثرات بیماری لژیونلاپنوموفیلا بر روی بیماران سپتی سمی بدخیم برای اولین بار در کشور

- بررسی مولکولاراپیدمیولوژیک و غربالگری مقایسه ای تشخیص بیماران مسلول با روش های روتین آزمایشگاهی و ژل الکتروفورز

- بررسی و اثبات آلودگی تخم مرغ های شکسته مورد استفاده مردم با میکروبهای بروسلا ملیتن سیز، استرپتوکوکوس آرئوس، کورینوباکتریوم دیفتری، هلیکوباکترپیلوری، باسیلوس آنترازیس، اشرشیاکولی، سودوموناس آئروجینوزا، شیگلا دیسنتری، هپادناویریده ( A )، سالمونلا تایفی

- روش های جلوگیری از بیماری ها و آموزش بهداشت مراکز آموزشی

- تعیین سیکونسینگ زنجیره های ژنی برخی بافت های سرطانی

- بررسی مقایسه ای عفونت های ساپرو فیت بیمارستانی بر روی نمونه های بیماران بستری در کشت خون با دوز بالا

- اثر و مقایسه توقف یا ادامه روند مصرف اکسیژن و شکستن آن در بیماران پس از جراحی باز پیوند عروق کرونر و اکلیلی قلب

-بررسی علل افزایش چشمگیر بیماری های بدخیم و سرطان زنان بخصوص مجاری تناسلی، رحم و پستان در کشور با تشخیص های آزمایشگاهی و پاتولوژیک

- تحقیق آزمایشگاهی و پاتولوژیک و بررسی آماری و حضوری نحوه شکل گیری و علل افزایش رو به رشد بیماری های صعب العلاج و سرطان در کشور

- تدریس دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی به سبک هنری و آموزش این سبک به علاقمندان

- ویراستاری ادبی و علمی مجلات مختلف پزشکی

- مجری و مشاور طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده جندی شاپور اهواز

- تدریس روش های نوین فراگیری آموزشی دانشجویان و دانش آموزان برای افزایش یادگیری و ثبت و ضبط مطالب درسی در حافظه کوتاه و بلند مدت

 - مشارکت در انجام طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت موزه های علوم و تاریخ طبیعی ایران و مقایسه آنها با موزه های کشورهای پیشرفته ( طرح مشترک دانشگاه شهید چمران اهواز و موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست )

- مشارکت در انجام طرح تهیه حیوانات تاکسیدرمی استان خوزستان ( طرح مشترک دانشگاه شهید چمران اهواز با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )

- چاپ چندین مقاله مرتبط یا بیماری های بدخیم در مجلات داخلی و خارجی

- چاپ پم فلت های متعدد و انتشار  اطلاعات در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم  برای مقابله موثر با انواع بیماریها در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی

- شرکت در همایش های مختلف مرتبط با بیماری های عفونی و بدخیم به شکل سخنرانی، پوستر و آزاد

- تدریس مدیران، دبیران و مسئولین ادارات مختلف آموزش و پرورش در رشته های مختلف مرتبط با علوم پزشکی، فیزیک مدرن، تاکسیدرمی و اتاله حشرات

- تدریس دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد

-تدریس و سخنرانی مباحث گوناگون رشته های مختلف علوم پزشکی، فیزیک کلاسیک و مدرن و هنر برای دانش آموزان دبیرستان های مختلف

-تدریس 10 روش نحوه ارتقاء سطوح کیفی موزه های علوم و خانه های علم کشور در کارگاه های آموزشی دانشگاه مشهد - 84

-معرفی و شناسایی موزه علوم و تاریخ طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز _ همایش سراسری مشهد - 84

-پیشنهاد دهنده و مشاور و یکی از مجریان ارشد اولین همایش سراسری موزه های علوم و تاریخ طبیعی کشور در اهواز – اردیبهشت 83