نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

27933

27933


 برخی افتخارات علمی،آموزشی و هنری
 


دریافت بالغ بر 200 لوح تقدیر علمی، آموزشی و هنری از

- معاونین اول ریاست جمهوری

- وزرای 4 دوره علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان علوم پزشکی

- روسای دانشگاه های طراز اول کشور

- معاونین پژوهشی دانشگاه های مختلف کشور

- مدیران نمایشگاه های بین المللی اختراعات و ابداعات دانشگاهی

- دبیر همایش های علمی بین المللی

- رییس ادارات فرهنگی هنری دانشگاه ها

- معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه ها

- رییس همایش های علمی پزشکی

- روسای کمیته تحقیقات دانشجویی

- مسئولین برگزاری هفته پژوهش دانشگاه ها

- مدیران مختلف امور پژوهشی داننشگاه ها

- کانون های فرهنگی و نهضت های سوادآموزی مجموعه آموزش و پرورش

- ستاد شاهد و ایثارگران گروه علوم پزشکی کشور

- مدیر دبیرخانه کل موزه ها و خانه های علم کشور

- رییس همایش های علمی بین المللی

- رییس اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر کشور

- مدیر گروه دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

- دبیر دومین همایش موزه های علمی و تاریخ طبیعی کشور

- رییس دومین همایش موزه های علوم و تاریخ طبیعی کشور

- کمیته تحقیقات دانشجویی و امور بین الملل معاونت پژوهشی کشور

- روسای سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان

- روسای موزه های علوم و تاریخ طبیعی کشور

برخی افتخارات و سمت  های قبلی

- محقق نمونه دانشگاه ( 3 مرحله )

-کارمند نمونه دانشگاه ( 3 مرحله )

- استاد نمونه دانشگاه ( 1 مرحله )

- عضو دائم انجمن علمی میکروب شناسی ایران

- عضو دائم انجمن علمی میکروب شناسی امریکا

- عضو دائم انجمن جهانی تشخیص بیماری های علوم پزشکی

- عضو دائم انجمن جهانی تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های سل، جذام و ایدز

- عضو دائم انجمن علمی سرطان شناسی جهان

- موسس درمانگاه شبانه روزی شمس اهواز

- عضو دائم انجمن جهانی بیماری های بدخیم 

- مدیر مسئول درمانگاه شبانه روزی شمس

- سرپرست و مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی در سال های مختلف

- سرپرست و مسئول بخش های عفونی بیمارستان های شهیدفقیهی شیراز، ساسان، شهید رجایی و . . . در سال های مختلف

- مدیر امور اداری و طراحی صنعتی شرکت شاهین کاوه جنوب

- دانشجوی ممتاز و نمونه کشوری با معدل 19/5