نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29506

29506


با استفاده از یک دستگاه بلوور با مکش 27 کیلوگرم بر سانتی متر مربع سری شده با منبع گازهای هیدروژن، هلیوم، آرگون، کوارتز و ترانسفورمر افزاینده، آژیر اعلام دور موتور، وکیوم الکترونیکی تولید خلاء نسبی، دریچه های کنترل، فلاشهای ضرباندار، و سازه سفینه ای شکل، این سازه بر مبنای تولید خلاء و گرداب هوایی، اشیاء مورد نظر در حوزه مکش و پرتاب خود را پس از کسری از ثانیه به حالت معلق درآورده و در تونلی نامرئی که بر اساس اصول برنولی در هوا به وجود می آید آنها را به نوسانات دامنه دار وادار می سازد.