نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29479

29479


در این دستگاه با استفاده از ترانسفورمرهای افزاینده، پیل های الکتریکی، خازن های ولتاژ، استوانه های نیکل کادمیوم مس، سیم پیچ های اولیه و ثانویه معکوس، دیاپازون حلزونی مس تو خالی، کنترل فاز و مدارات الکترونیکی، آزمایشات تجزیه هسته ی اتم، افزایش صعودی حرکت اسپین الکترون و بردن آن به مدارات بالاتر، یونیزاسیون الکترونی، تولید رعد و برق مصنوعی، شکستن آستانه صوتی، تشریح عملی قوانین قفس فارادی، نحوه ی انتشار امواج الکترومغناطیس، نحوه ی انتشار امواج پر انرژی رعد و برق و انتقال فوتون از آسمان به زمین، عبور ولتاژهای بسیار بالا از بدن افراد بدون اینکه کوچکترین جریانی حس کنند و همچنین آزمایشات متنوع دیگری انجام می شود که هر کدام در عرصه علم فیزیک مدرن، بدیع، بسیار جالب توجه و غیر منتظره هستند.