نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29482

29482


با استفاده از 2 دستگاه - های ولتاژ جانبی و مدارات الکترونیکی و شار و فلوی میدان الکترومغناطیسی در یک فرآیند بسیار پیچیده حدود 3% ATP سلول های باند مرکزی بدن آزاد شده و با اتصال لامپ های 220 ولت از پهلو به بدن و جذب همان 3% انرژی سلولی خروجی در خازن های موازی این نیرو به انرژی الکتریکی تبدیل شده و لامپها در کمال ناباوری و داشتن ولتاژ و واتهای مصرفی بالا بدون هیچگونه انرژی الکتریکی روشن می شوند.