نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29484

29484


با استفاده از رسپتورهای صوتی فوق حساس، 28 نوسان ساز مافوق صوت، ترانسفورماتورهای کاهنده، رئوستای های ولتاژ، میکروفون های مونو و استریو و آمپلی فایرهای برنامه ریزی شده 8 بانده، دستگاه های الکترونیکی مکمل پس از واکنش به تکان های اعضای  بدن در مقابل آنتنهای بسیار حساس گیرنده امواج صوتی پراکنشی آنها را به صورت متمرکز به مدارات مترجم موجی صوتی هدایت نموده و پس از یکسوسازی به صورت پالس های شنیداری بیش از 50 نوع پرنده تبدیل نموده و بر اساس میزان و قدرت انرژی و طیف گرمایی خروجی افراد مختلف که مشابه اثر انگشت با هم متفاوت می باشند آنها را قابل شنیدن می سازد.