نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29492

29492با استفاده از 1 لامپ کاتدی، 1 لامپ تصویر رنگی، 2 خازن بزرگ 27 میکروفارادی، 2 آی سی برنامه ریزی شده و قطعات الکترونیکی مکمل، مبدل کاهنده و لوله مخصوص پلکسی با ایجاد اختلال موقت در کیاسما اپتیک سیستم اعصاب چشمی - مغزی می توان به طور کاذب و موقت کف دست را بدون هیچگونه خونریزی به قطر 7 سانتی متر سوراخ کرد و از پشت آن اشیاء را به وضوح دید.