نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29494

29494با استفاده از تانکهای اشباع از مه و دودهای مصنوعی و کنترل انتقال امواج لیزر و پرتاب آنها بر روی 36 آینه با زوایای متقاطع مختلف و کنترل نور ورودی و خروجی، اشکال هندسی دور از ذهن لیزری به شکل مرئی و با حالت های مختلف تشکیل می گردد که می توان با تغییر جهت مکانیکی شعاع پرتاب لیزر یا آینه ها، اشکال  هندسی و زاویه دیدن آنها را به دلخواه تغییر داد.