نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29178

29178


انواع نمونه های خون، چرک، ترشحات، زخم، مایع مغزی نخاعی، ادرار، مدفوع، پوست، مو، ناخن و . . . از نظر سنجش تهاجم میکروبی با در نظر گرفتن2 شاخص کمیت و نام میکروب در زیر رده های باکتری ها، قارچ ها، انگل ها و ویروس ها با استفاده از دستگاه ها، مواد و محیط های مورد لزوم در این بخش مورد شناسایی قرار گرفته، فیکس و رنگ آمیزی شده و سپس به اشکال مختلف از جمله دیدن با میکروسکوپ های شبه الکترونی، دارک فیلد، گلارکس، نوری و آینه ای در معرض بررسی بازدیدکنندگان قرار دارد. علاوه بر آن 2 سازه باکتری و ویروس در مقیاس میلیاردها برابر اندازه ی واقعی با تکنیک رزین- کبالت - پراکسید با ریزترین جزئیات مربوطه، ساخته شده و با شناسنامه کامل و معرفی اجزاء مربوطه در معرض دید علاقمندان می باشد. در این بخش همچنین مجموعه ی کاملی از انواع میکروب های بیماریزای انسان در قاب های بزرگ و به صورت آموزشی درست مشابه نمونه واقعی و در قسمت دیگر به شکل آموزشی هنری با تلفیق علم پزشکی و هنر جهت تدریس دانشگاهی خودنمایی می کنند.