نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29233

29233


انواع جنین های سقط شده در مراکز جراحی زنان و زایمان بیمارستان های مختلف، در صورت تمایل والدین، پس از انتقال به این بخش مورد بازنگری بیشتر و تحقیق علت سقط قرار  گرفته و پس از تعیین دقیق علت مرگ، برخی از آنان پس از اخذ رضایت والدین، با تهیه شناسنامه کامل جهت تدریس دانشجویان در این بخش نگهداری می شوند.علاوه بر آن مراحل مختلف رشد جنین از روزهای اول بارداری تا سنین 9 ماهگی و بعد از تولد به صورت مولاژ ساخته شده و در این قسمت در اختیار علاقمندان قرار دارد.