نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29234

29234


پس از شناسایی بیماران مبتلا به انواع بیماری های خونی از افراد داوطلب نمونه گیری به عمل آمده و پس از طی مراحل مختلف مربوطه، نمونه های خون آنها به طرق مختلف فیکس شده و در معرض دید میکروسکوپی علاقمندان قرار می گیرد. علاوه بر آن در این بخش انواع سلول های خونی انسان در مقیاس میلیون ها برابر حالت طبیعی با تکنیک رزین- کبالت - پر اکسید با رعایت ریزترین جزئیات ساخته شده و با شناسنامه کامل و معرفی اجزاء مربوطه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.