نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29242

29242


 آزمایشات متنوع هماتولوژی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، سرولوژی و انکولوژی بر روی انواع نمونه های پیشنهادی داوطلبان با مواد مختلف و ابزار پیشرفته آزمایشگاهی و با نهایت کیفیت استاندارد برای گروه های آموزشی علاقمند، به صورت رایگان در این  بخش انجام می شود.