نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29505

29505


این سازه با استفاده از تکنیک پلی استر و فایبر گلاس با کاربرد رزین-کبالت- پراکسید- آزبست، انواع فلزات- لوله- وزنه- تورهای  فلزی- سیمان- گچ - مل- انواع چسب و رنگ به شکل یک پیرمرد غول پیکر ساخته شده و با استفاده از محاسبات دقیق ریاضی و کاربرد قوانین فیزیکی نیروی جاذبه، عمل و عکس العمل، انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی، گرانش، مرکز ثقل، شتاب، گشتاور، جرم، توان، کار، تعادل، هندسه اقلیدسی و . . . .  با داشتن وزنی حدود 900 کیلو گرم بر روی 2 پایه نوک تیز به قطر یک میخ کوچک در ارتفاع 1 متری به شکل متعادل ایستایی خود را حفظ نموده و با کوچکترین تکان به صورت رفت و برگشتی و نوسان دار به حرکت در می آید، اما با شدیدترین تکان ها به قصد واژگونی از حالت تعادل خارج نشده و نمی افتد و همچنین با استفاده از کیت های الکترونیکی تعبیه شده در آن برای بازدیدکنندگان صحبت می کند.