نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29504

29504


این سازه با استفاده از تکنیک پلی استر، فایبرگلاس، و کمپوزیت با کاربرد رزین – کبالت – پراکسید- - آزبست، انواع فلزات- لوله - وزنه - گوی فولادی- تورهای فلزی- بتن مسلح- آرموتور- گچ - مل - ترکیبات کمپوزیت انواع چسب- انواع رنگ و . . . به شکل یک کره غول پیکر با نمای کره زمین و تندیس یک انسان بر روی آن که به سوی آسمان اشاره می کند ساخته شده و با محاسبات دقیق ریاضی و کاربرد قوانین فیزیکی جرم، شتاب، توان، کار، تعادل، هندسه اقلیدسی، گشتاور، مرکز ثقل، گرانش، انرژی پتانسیل، انرژی  جنبشی، نیروی جاذبه، عمل و عکس العمل، قوانین چرخش و . . .  با داشتن وزنی حدود 1200 کیلوگرم تنها بر روی یک پایه نوک تیز به قطر یک میخ کوچک در ارتفاع 1 متری به شکل متعادل ایستایی خود را حفظ نموده و با کوچکترین تکان هم به صورت رفت و برگشتی و نوسان دار و هم به شکل دورانی شبیه فرفره چرخش می کند اما با شدیدترین تکان ها به قصد واژگونی از تعادل خارج نشده و نمی افتد و همچنین با استفاده از کیت های الکترونیکی تعبیه شده در آن برای بازدیدکنندگان صحبت  می کند.