نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29235

29235ایمنولوژی

ساختار سیستم ایمنی بدن انسان و نحوه عملکرد و دفاع اختصاصی و اکتسابی بر ضد انواع عوامل بیماریزا در قالب اشکال و مولاژهای ساخته شده مختلف در این بخش خودنمایی می کنند.